Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exclusia Sp. z o.o., ul.3 MAJA 5A M3, 95-100 Zgierz.

 W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

 1. Możesz skontaktować się z nami:
  • listownie: ul. 3 MAJA 5A M3, 95-100 Zgierz
  • e-mailem na adres: support@opony-ux.pl
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie
  • telefonicznie pod numerem: 58 731 96 63
  • 2. Zabezpieczenie danych osobowych
 2. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 3. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 • 3. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  • . masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 1. możesz dokonywać ich sprostowania,
 2. możesz żądać usunięcia Twoich danych w sytuacjach gdy nie jest to niezgodne z przpisami prawa
 3. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 4. masz prawo do przenoszenia sowich danych

 

 • 4. Prawo sprzeciwu
 1. W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • . na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

 

 • 5. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

 • 6. W razie jakichkoliwek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, lub skontaktuj się z firmą w jakikolwiek sposób. Odpowiemy najszybcie jak to możliwe.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

 • 7. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat lub numer telefonu, złożenie zamówienia, rekalmacji oraz innych działań zwiazanych z zakupem towaru

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 - Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. W celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

 - Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy, oraz wykonać zlecenia.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 - 6 ust. 1 lit. f) , b) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, oraz w celu wykonia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

 - Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, dokonania zakupu oraz.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
 • podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 1.  
 2. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 - Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 - Nie.

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 17.02.2024

Aktualizacja: 17.02.2024

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia politykę Exclusia Sp. ogród zoologiczny. na kolekcji i wykorzystanie informacji, które zbieramy, gdy wchodzisz na stronę https://www.opony-ux.pl/ („Usługa”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje Twoje prawa do prywatności i sposób, w jaki jesteś chroniony na mocy przepisów dotyczących prywatności.

Korzystając z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, nie korzystaj z naszej Usługi i wykorzystanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Exclusia Sp. ogród zoologiczny. jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Może to nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia.

Exclusia Sp. ogród zoologiczny. zamieści zmienioną Politykę Prywatności na stronie https://www.opony-ux.pl/

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Informacje, które zbieramy

Podczas korzystania z naszej Usługi zostaniesz poproszony o podanie nam danych osobowych, z których korzystasz skontaktować się z Tobą lub Cię zidentyfikować. https://www.opony-ux.pl/ zbiera następujące informacje:

 • Dane dotyczące użytkowania
 • Imię
 • E-mail
 • Numer telefonu komórkowego

Dane dotyczące użytkowania obejmują:

 • Adresy protokołu internetowego (IP) komputerów uzyskujących dostęp do witryny
 • Żądania dotyczące stron internetowych
 • Odsyłanie do stron internetowych
 • Przeglądarka używana do uzyskiwania dostępu do witryny
 • Godzina i data dostępu

Jak zbieramy informacje

https://www.opony-ux.pl/ zbiera i otrzymuje od Ciebie informacje w następujący sposób:

 • Kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny lub w inny sposób przesyłasz swoje dane osobowe.
 • Kiedy wchodzisz w interakcję z naszą Usługą.

Twoje dane będą przechowywane przez maksymalnie 365 dni od momentu ich przesłania nie jest już zobowiązany do świadczenia Ci usług. Twoje dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres raportowanie lub prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje, które Cię nie identyfikują osobiście mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

https://www.opony-ux.pl/ może wykorzystywać Twoje dane w następujących celach:

 • Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi oraz monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
 • W innych celach. Exclusia Sp. ogród zoologiczny. wykorzysta Twoje dane do analizy danych w celu zidentyfikowania użycia trendy lub określić skuteczność naszych kampanii marketingowych, jeśli jest to uzasadnione. Użyjemy Twoje dane w celu oceny i ulepszenia naszych Usług, produktów, usług i działań marketingowych.
 • Zarządzanie kontem. Twoje dane osobowe mogą umożliwiać dostęp do wielu funkcji naszego serwisu Usługa dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Inicjatywy marketingowe i promocyjne. Exclusia Sp. ogród zoologiczny. użyje zebranych niespecyficznych informacji od Ciebie w celu ulepszenia naszych działań marketingowych.
 • Reklama celowana. Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu ulepszenia działań reklamowych istotne dla Twoich zainteresowań.
 • Referencje i zbieranie opinii klientów. Jeśli udostępnisz opinię lub opinię na temat swojego doświadczenia związane z korzystaniem z naszej Usługi, zostaną one udostępnione lub w inny sposób wykorzystane w witrynie.
 • Zarządzanie zamówieniami klientów. Twój adres e-mail, numer telefonu, profile w mediach społecznościowych i inne informacje o koncie użytkownika będą wykorzystywane w celu zarządzania zamówieniami złożonymi za pośrednictwem naszej Usługi.
 • Informacje administracyjne. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w ramach działania naszego serwisu Praktyki administracyjne strony internetowej.

Jak udostępniamy Twoje dane

Exclusia Sp. ogród zoologiczny. w stosownych przypadkach udostępni Twoje dane w następujących sytuacjach:

 • Za Twoją zgodą. Exclusia Sp. ogród zoologiczny. udostępni Twoje dane w dowolnym celu z Twoją wyraźną zgodą zgoda.

Udostępnianie przez strony trzecie

Każda strona trzecia, której udostępniamy Twoje dane, musi ujawnić cel, dla którego zamierzają je wykorzystać Twoja informacja. Muszą przechowywać Twoje dane wyłącznie przez okres ujawniony podczas składania wniosku lub otrzymania wspomnianej informacji. Zewnętrzny usługodawca nie może dalej gromadzić, sprzedawać ani wykorzystywać Twoich danych dane osobowe, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu.

Twoje informacje mogą zostać udostępnione stronom trzecim z następujących powodów:

 • Informacje analityczne. Twoje dane mogą zostać udostępnione online narzędzia analityczne w celu śledzenia i analizowania ruchu w witrynie.
 • Udoskonalanie naszej Usługi. Twoje dane mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom w celu ulepszenia naszej Usługi i/lub interakcji z dostawcami.
 • Usługi przetwarzania i odzyskiwania płatności. Twoje dane będą wykorzystywane w celu przetwarzania płatności w w przypadku zakupu, zwrotu pieniędzy lub innego podobnego żądania.
 • Inicjatywy marketingowe. Twoje dane będą wykorzystywane do generowania i wysyłania biuletynów, marketingu e-mailowego wysiłki, reklamy i nie tylko.
 • Usprawnianie ukierunkowanych kampanii reklamowych. Exclusia Sp. ogród zoologiczny. współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług w celu poprawy ukierunkowane kampanie reklamowe.

Jeżeli zdecydują się Państwo na podanie takich informacji podczas rejestracji lub w przeciwnym razie przekazujesz Exclusia Sp. ogród zoologiczny. zgodę na używanie, udostępnianie i przechowywanie tych informacji w sposób zgodny z niniejszą Politykę prywatności.

Twoje dane mogą zostać ujawnione z dodatkowych powodów, w tym:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i nakazów sądowych.
 • Odpowiadanie na twierdzenia, że korzystanie przez Ciebie z naszej Usługi narusza prawa osób trzecich.
 • Egzekwowanie umów zawartych z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności.

Pliki cookie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Strony internetowe korzystają pliki cookies, które ułatwiają użytkownikom sprawną nawigację i wykonywanie określonych funkcji. Pliki cookie wymagane do witryny do prawidłowego działania mogą być konfigurowane bez Twojej zgody. Wszystkie inne pliki cookie są potrzebne muszą zostać zatwierdzone, zanim będzie można je ustawić w przeglądarce.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez bezwzględnie niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać z witryny.
 • Wydajnościowe pliki cookie. Wydajne pliki cookie służą do sprawdzania, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. analityczne pliki cookie. Tych plików cookie nie można używać do bezpośredniej identyfikacji konkretnego odwiedzającego.
 • Docelowe pliki cookie. Docelowe pliki cookie służą do identyfikacji osób odwiedzających różne witryny, np. partnerzy treści, sieci banerów. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań odwiedzających lub wyświetlać odpowiednie reklamy w innych witrynach internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o osobach odwiedzających witrynę strona internetowa, np. język, strefa czasowa, ulepszona treść.